Sponsor - Torkil Olesen

Træernes bidrag til sundhed

Af Torkil Olesen

Jeg støtter foreningen Plant et Træ, fordi jeg personlig elsker træer og skovmiljøet. Træer renser luften, og usprøjtet skovdække synes at være noget af det sikreste for vort grundvand.

Derudover mener jeg, at træer er livsvigtige for os som producenter af ilt. Jeg fornemmer intuitivt, at iltbalancen er truet, men jeg kan også udregne, at situationen er kritisk*. Igennem årtier er der fældet umådelige arealer regnskov. Samtidig er iltforbruget steget kraftigt. Der bruges ilt ved dannelse af CO2, og klodens mennesketal er vokset betydeligt. Nu meldes der også om voldsom vækst i antallet af husdyr. Faktisk synes mængden af husdyr (især kødkvæg) at vokse hurtigere end mennesker (her i Danmark har vi alene 5 svin pr. menneske – en verdensrekord!)

*) Målinger (O2_Diving_Towards_Danger_Point) har nu (2015) bekræftet, at iltmængden i atmosfæren er aftaget med stigende hast igennem 25 år. 

Det “grønne” er ikke kun til pynt! Grønkornene er den eneste betydningsfulde ilt-kilde og producerer grundelementerne for al føde på kloden. Hvis vor kultur skal overleve, synes det nødvendigt at stoppe reduktionen af det ‘grønne’ og tværtimod øge væksten især af træer, hvis store kroner producerer mest. 

Menneskeheden må lære at respektere grænser for, hvor meget naturen kan reduceres.

En tur i skoven ses ved undersøgelser at være noget af det almindeligste, som danskere foretager sig i fritiden, så der skulle være stor opbakning til at bevare vore skove og også udvide arealet. Danmark er faktisk et skovfattigt land sammenlignet med vore nabolande.

Naturskov frigjort i så høj grad som muligt fra civiliserede mennesker, husdyr, maskiner og elektriske kraftfelter indeholder den største mangfoldighed (diversitet) og afgiver sandsynligvis den stærkeste universelle, sunde livskraft.

Mange har endvidere oplevet en meget beroligende psykisk virkning ved at omfavne eller læne ryggen imod et gammelt træ. Det passer alt sammen ind i mine bestræbelser på at skabe forståelse for, at naturen er meget nyttig for vort helbred, og at vi selv kan opnå en masse sundhed med egne midler.

Må gengives med kildeangivelse
Spørgsmål og kommentarer er velkomne
© Torkil Olesen, juni 2010

Sponsor Torkil Olesen