Indkaldelse til generalforsamling

Landsorganisationen Plant et Træ afholder generalforsamling søndag den 21. maj 2023 kl. 12.00 til 13.30 i Aarhus.

Kun medlemmer af Plant et Træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) har adgang.

Der vil blive serveret sandwich/the/kaffe.

Tilmelding senest lørdag den 6. maj 2023 til Jens Døssing på mail: jens.doessing@plant-et-trae.dk

Dagsorden for Plant et Træ’s ordinære generalforsamling:

1.  Valg af ordstyrer.
     (Bestyrelsen foreslår Michael Lystager).

2.  Formandens beretning for det forløbne år.

3.  Fremlæggelse af regnskabet.

4.  Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5.  Indkomne forslag:
     a.  Ingen.

6.  Valg af bestyrelse:
      –  Næste valg til bestyrelsen er i 2024.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen:
      a.  Ingen.

8.  Valg af revisor:
      a.  Bestyrelsen foreslår Beierholm – Statsautoriseret Revisor.

9.  Eventuelt.

Landsorganisationen Plant et Træ afholder generalforsamling søndag den 21. maj 2023
kl. 12.00 til 13.30 i Aarhus.

Kun medlemmer af Plant et Træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) har adgang.

Der vil blive serveret sandwich/the/kaffe.

Tilmelding senest lørdag den 6. maj 2023 til Jens Døssing på mail: jens.doessing@plant-et-trae.dk

Dagsorden for Plant et Træ’s ordinære generalforsamling:

1.  Valg af ordstyrer.
     (Bestyrelsen foreslår Michael Lystager).

2.  Formandens beretning for det forløbne år.

3.  Fremlæggelse af regnskabet.

4.  Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent
     for det kommende år.

5.  Indkomne forslag:
      a.  Ingen.

6.  Valg til bestyrelse:
      –  Næste valg til bestyrelsen er i 2024.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen:
      a.  Ingen.

8.  Valg af revisor:
      a.  Bestyrelsen foreslår Beierholm – Statsautoriseret Revisor.

9.  Eventuelt.

Landsorganisationen Plant et Træ afholder generalforsamling
søndag den 21. maj 2023
kl. 12.00 til 13.30 i Aarhus.

Kun medlemmer af Plant et Træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) har adgang.

Der vil blive serveret sandwich/the/kaffe.

Tilmelding senest lørdag den 6. maj 2023 til
Jens Døssing på mail:
jens.doessing@plant-et-trae.dk

Dagsorden for Plant et Træ’s
ordinære generalforsamling:

1.  Valg af ordstyrer.
     (Bestyrelsen foreslår Michael Lystager).

2.  Formandens beretning for det forløbne år.

3.  Fremlæggelse af regnskabet.

4.  Fremlæggelse af budget og forslag til
     kontingent for det kommende år.

5.  Indkomne forslag:
     a.  Ingen.

6.  Valg til bestyrelse:
      – Næste valg til bestyrelsen er i 2024.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen:
      a.  Ingen.

8.  Valg af revisor:
      a.  Bestyrelsen foreslår Beierholm –
           Statsautoriseret Revisor.

9.  Eventuelt.