Indkaldelse til generalforsamling

Landsorganisationen Plant et Træ
afholder generalforsamling
søndag den 9. august 2020 kl. 12.00 – 14.00
på Egebæksvej 47, 8270 Højbjerg.

Kun medlemmer af Plant et Træ (dvs. medlemmer af støttekredsen
Træernes Venner) har adgang.

Der vil blive serveret sandwich/the/kaffe.

Tilmelding senest den 25. juli til Jens Døssing:
jens.doessing@plant-et-trae.dk

Dagsorden for Plant et Træ’s ordinære generalforsamling:

1) Valg af ordstyrer. (Bestyrelsen foreslår Michael Lystager).

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3) Fremlæggelse af regnskabet. 

4) Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5) Indkomne forslag.
    a. Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at bestyrelsen reduceres
    fra 7 til 6 personer.
    b. Bestyrelsen foreslår at valgperioden til bestyrelsen hæves fra 2 til 4 år.
    Baggrunden er at de største og mest risikofyldte projekter tager op til 3 til
    4 år. Dermed vil de bestyrelsesmedlemmer der er med til at godkende
    projekterne i højere grad stadig være i bestyrelsen når der skal eksekveres.

6) Valg af bestyrelse.
    – På valg er: Mimi Hvass, Claus Pettersson og Hans Skou, som alle
    genopstiller.

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8) Valg af revisor.

9) Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Landsorganisationen Plant et Træ afholder generalforsamling
søndag den 9. august 2020
kl. 12.00 – 14.00 på
Egebæksvej 47, 8270 Højbjerg.

Kun medlemmer af Plant et Træ
(dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) har adgang.

Der vil blive serveret sandwich/the/kaffe.

Tilmelding senest den 25. juli til Jens Døssing:
jens.doessing@plant-et-trae.dk

Dagsorden for Plant et Træ’s ordinære generalforsamling:

1) Valg af ordstyrer.
(Bestyrelsen foreslår Michael Lystager).

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3) Fremlæggelse af regnskabet. 

4) Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5) Indkomne forslag.
    a. Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen
    at bestyrelsen reduceres fra 7 til 6
    personer.
    b. Bestyrelsen foreslår at valgperioden til
    bestyrelsen hæves fra 2 til 4 år. 
    Baggrunden er at de største og mest
    risikofyldte projekter tager op til 3 til
    4 år. Dermed vil de bestyrelsesmedlemmer
    der er med til at godkende projekterne i
    højere grad stadig være i bestyrelsen når
    der skal eksekveres.

6) Valg af bestyrelse.
    – På valg er: Mimi Hvass, Claus Pettersson
    og Hans Skou, som alle genopstiller.

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8) Valg af revisor.

9) Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Landsorganisationen
Plant et Træ afholder generalforsamling
søndag den 9. august 2020
kl. 12.00 – 14.00 på
Egebæksvej 47, 8270 Højbjerg.

Kun medlemmer af Plant et Træ
(dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) har adgang.

Der vil blive serveret sandwich/the/kaffe.

Tilmelding senest den 25. juli
til Jens Døssing:
jens.doessing@plant-et-trae.dk

Dagsorden for Plant et Træ’s ordinære generalforsamling:

1) Valg af ordstyrer.
(Bestyrelsen foreslår Michael Lystager).

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3) Fremlæggelse af regnskabet. 

4) Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5) Indkomne forslag.
    a. Bestyrelsen foreslår
    generalforsamlingen at bestyrelsen
    reduceres fra 7 til 6 personer.
    b. Bestyrelsen foreslår at
    valgperioden til bestyrelsen hæves
    fra 2 til 4 år. Baggrunden er at de
    største og mest risikofyldte projekter
    tager op til 3 til 4 år. Dermed vil de
    bestyrelsesmedlemmer der er med til
    at godkende projekterne i højere
    grad stadig være i bestyrelsen når
    der skal eksekveres.

6) Valg af bestyrelse.
    – På valg er: Mimi Hvass,
    Claus Pettersson og Hans Skou,
    som alle genopstiller.

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8) Valg af revisor.

9) Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.