Indkaldelse til generalforsamling

Landsorganisationen Plant et Træ afholder generalforsamling søndag den 30. maj 2021 kl. 12.30 til 14.00
på Egebæksvej 47, 8270 Højbjerg.

Kun medlemmer af Plant et Træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) har adgang.

Der vil blive serveret sandwich/the/kaffe.

Tilmelding samt eventuelle forslag skal sendes senest den 15. maj 2021 til Jens Døssing: jens.doessing@plant-et-trae.dk

1.  Valg af ordstyrer.
     Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.

2.  Formandens beretning for perioden 2020/2021.

3.  Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet.

4.  Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg til bestyrelse.
      – Næste valg til bestyrelsen er i 2022.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
      Bestyrelsen foreslår:
      1. suppleant: Britta Hallin.
      2. suppleant: Mette Døssing.

8.  Valg af revisor.
      Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Deloitte.

9.  Eventuelt.

Landsorganisationen Plant et Træ afholder generalforsamling søndag den 30. maj 2021 kl. 12.30 til 14.00 på Egebæksvej 47, 8270 Højbjerg.

Kun medlemmer af Plant et Træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) har adgang.

Der vil blive serveret sandwich/the/kaffe.

Tilmelding samt eventuelle forslag skal sendes senest den 15. maj 2021 til Jens Døssing: jens.doessing@plant-et-trae.dk

1.  Valg af ordstyrer.
Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.

2.  Formandens beretning for perioden 2020/2021.

3.  Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet.

4.  Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg til bestyrelse.
 – Næste valg til bestyrelsen er i 2022.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår:
1. suppleant: Britta Hallin.
2. suppleant: Mette Døssing.

8.  Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Deloitte.

9.  Eventuelt.