Indkaldelse til generalforsamling

Landsorganisationen Plant et Træ afholder generalforsamling søndag den 22. maj 2022 kl. 12.30 til 14.00 på
Sejlsportscenteret, Esther Aggebos Gade 80A, 8000 Aarhus C.

Kun medlemmer af Plant et Træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) har adgang.

Der vil blive serveret sandwich/the/kaffe.

Tilmelding samt eventuelle forslag skal sendes senest den 7. maj 2022 til Jens Døssing: jens.doessing@plant-et-trae.dk

Dagsorden for Plant et Træ’s ordinære generalforsamling:

1.  Valg af ordstyrer.
     Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.

2.  Formandens beretning for perioden 2021/2022.

3.  Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet.

4.  Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg til bestyrelse.
      – Claus Pettersson har efter eget ønske valgt at fratræde.
      – Til besættelse af den ledige plads i den fremtidige bestyrelse foreslår bestyrelsen
         1. suppleant Fr. Britta Hallin.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
      Bestyrelsen foreslår:
      1. suppleant: Mette Døssing.

8.  Valg af revisor.
      Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Deloitte.

9.  Eventuelt.

Landsorganisationen Plant et Træ afholder generalforsamling søndag den 22. maj 2022 kl. 12.30 til 14.00 på
Sejlsportscenteret, Esther Aggebos Gade 80A, 8000 Aarhus C.

Kun medlemmer af Plant et Træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) har adgang.

Der vil blive serveret sandwich/the/kaffe.

Tilmelding samt eventuelle forslag skal sendes senest den 7. maj 2022 til Jens Døssing: jens.doessing@plant-et-trae.dk

Dagsorden for Plant et Træ’s ordinære generalforsamling:

1.  Valg af ordstyrer.
     Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.

2.  Formandens beretning for perioden 2021/2022.

3.  Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet.

4.  Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kontingent
     for det kommende år.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg til bestyrelse.
      – Claus Pettersson har efter eget ønske valgt at fratræde.
      – Til besættelse af den ledige plads i den fremtidige
         bestyrelse foreslår bestyrelsen 1. suppleant Fr. Britta Hallin.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
      Bestyrelsen foreslår:
      1. suppleant: Mette Døssing.

8.  Valg af revisor.
      Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Deloitte.

9.  Eventuelt.

Landsorganisationen Plant et Træ afholder generalforsamling
søndag den 22. maj 2022
kl. 12.30 til 14.00
på Sejlsportscenteret,
Esther Aggebos Gade 80A,
8000 Aarhus C.

Kun medlemmer af Plant et Træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) har adgang.

Der vil blive serveret sandwich/the/kaffe.

Tilmelding samt eventuelle forslag skal sendes senest den 7. maj 2022 til
Jens Døssing:
jens.doessing@plant-et-trae.dk

Dagsorden for Plant et Træ’s
ordinære generalforsamling:

1.  Valg af ordstyrer.
Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.

2.  Formandens beretning for perioden 2021/2022.

3.  Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet.

4.  Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg til bestyrelse.
 – Claus Pettersson har efter eget ønske valgt at fratræde.
– Til besættelse af den ledige plads i den fremtidige bestyrelse foreslår bestyrelsen 1. suppleant Fr. Britta Hallin.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår:
1. suppleant: Mette Døssing.

8.  Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Deloitte.

9.  Eventuelt.