Indkaldelse til generalforsamling

Landsorganisationen Plant et Træ afholder generalforsamling
mandag den 27. maj 2019 kl. 16.00 – 18.00 på HUSET, Hindsgavl Allé 2, Middelfart.

Kun medlemmer af Plant et Træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) har adgang.

Der vil blive serveret sandwich/the/kaffe.

Tilmelding senest den 20. maj til Jens Døssing:
jens.doessing@plant-et-trae.dk

Dagsorden for Plant et Træ’s ordinære generalforsamling:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 
4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5) Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår 
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af revisor
10) Eventuelt

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Del på print