Plant et Træ's formål

Plant et Træ er en almennyttig organisation som har H.K.H. Kronprinsen som protektor.
Organisationen har siden 1988 plantet træer i Danmark; enkelttræer, frugtlunde ved børneinstitutioner, undervisningsskove, bytræer, alléer og mindetræer.

At plante et træ er en smuk og frodig gave til fremtiden og en hjælp til et bedre miljø og klima.

Plant et Træ modtager støtte fra venlige mennesker, hvoraf mange er medlem af støttegruppen “Træernes Venner”.
Derudover modtager vi støtte fra virksomheder, fonde og kommuner, der gør at vi kan plante gratis:

Plant et Træ arbejder for at øge kendskabet til træerne og skabe større forståelse for træernes vilkår og vækst.

Desuden forsøger Plant et Træ at påvirke mennesker til at plante træer i det danske landskab.

Træer er levende vækster der hele tiden forandrer sig i en god balance mellem rod, stamme og krone. Det skal Plant et Træ oplyse om, så flest mulig forstår, hvad der sker, hvis man griber ind i et træs naturlige udfoldelse.

Frugtlunde til børneinstitutioner:

Udover de ca. 350 gratis frugtlunde vi allerede har leveret til børneinstitutioner, så har vi yderligere ca. 370 børneinstitutioner på venteliste.

Vi kontakter institutionerne i den rækkefølge, vi har modtaget deres ansøgning. Derefter planlægger vi det praktiske med institutionen. Som oftest arrangerer børneinstitutionen en festlig plantedag, hvor børn, forældre, bedsteforældre og institutionens personale sammen planter træerne.

Plant et Træ sørger for:

  • Træer leveres fra vores træleverandører til institutionen
  • Udvalg af læringsbøger fra Naturskoleforlaget
  • Undervisningsplakater til institutionen
  • Pæle
  • Stropper