Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj måned, hvor alle Træ-venner indbydes til at deltage.

Oplysning om generalforsamlingen, tid og sted m.v. udsendes til samtlige medlemmer senest en måned før generalforsamlingen afholdes.

Revisor:
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556
Torben Rohde Pedersen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne33801

Udover den årlige generalforsamling kan bestyrelsen samles efter behov, og landskontoret orienterer desuden løbende bestyrelsen om organisationens drift.