Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj måned, hvor alle Træ-venner indbydes til at deltage.

Oplysning om generalforsamlingen, tid og sted m.v. udsendes til samtlige medlemmer senest en måned før generalforsamlingen afholdes.

Til generalforsamlingen indkaldes også organisationens statsautoriserede revisor:

Carl-Emil Nielsen
KOVSTED & SKOVGÅRD
Revision & Rådgivning
Østerallé 8
8400 Ebeltoft

Udover den årlige generalforsamling kan bestyrelsen samles efter behov, og landskontoret orienterer desuden løbende bestyrelsen om organisationens drift.