Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Landsorganisationen Plant et Træ
afholder ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 12. juli 2022 kl. 19.00 til 19.30.
Afholdes virtuelt.

Kun medlemmer af Plant et Træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) kan medvirke.

Tilmelding samt eventuelle forslag skal sendes senest den 5. juli 2022 til Jens Døssing: jens.doessing@plant-et-trae.dk

Dagsorden for Plant et Træ’s ekstraordinære generalforsamling:

1.  Valg af dirigent.
     Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.

2.  Forslag, der har motiveret den ekstraordinære generalforsamling:
      a. Gennemgang og godkendelse af Plant et Træ’s regnskab for 2021.
      b. Signe Engkjær er på valg og genopstiller.

3.  Indkomne forslag.

4.  Eventuelt.

Landsorganisationen Plant et Træ
afholder ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 12. juli 2022 kl. 19.00 til 19.30.
Afholdes virtuelt.

Kun medlemmer af Plant et Træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) kan medvirke.

Tilmelding samt eventuelle forslag skal sendes senest den 5. juli 2022 til Jens Døssing: jens.doessing@plant-et-trae.dk

Dagsorden for Plant et Træ’s ekstraordinære generalforsamling:

1.  Valg af dirigent.
     Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.

2.  Forslag, der har motiveret den ekstraordinære generalforsamling:
      a. Gennemgang og godkendelse af Plant et Træ’s regnskab for 2021.
      b. Signe Engkjær er på valg og genopstiller.

3.  Indkomne forslag.

4.  Eventuelt.

Landsorganisationen Plant et Træ afholder ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 12. juli 2022
kl. 19.00 til 19.30.
Afholdes virtuelt.

Kun medlemmer af Plant et Træ
(dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) kan medvirke.

Tilmelding samt eventuelle forslag skal sendes senest den 5. juli 2022 til Jens Døssing: jens.doessing@plant-et-trae.dk

Dagsorden for Plant et Træ’s ekstraordinære generalforsamling:

1.  Valg af dirigent.
     Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s
     kasserer Michael Lystager.

2.  Forslag, der har motiveret den
     ekstraordinære generalforsamling:
      a. Gennemgang og godkendelse af
          Plant et Træ’s regnskab for 2021.
      b. Signe Engkjær er på valg og
          genopstiller.

3.  Indkomne forslag.

4.  Eventuelt.