Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden for Plant et Træ’s ekstraordinære generalforsamling onsdag den 16. november 2022 kl. 19.00 til 19.15
– afholdes virtuelt.

Kun medlemmer af Plant et Træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) kan medvirke.

1.  Valg af dirigent.
     Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.

2.  Forslag der har motiveret den ekstraordinære generalforsamling:
     Valg af ny revisor. Bestyrelsen anbefaler Beierholm.

3.  Indkomne forslag.

4.  Eventuelt.

Dagsorden for Plant et Træ’s ekstraordinære generalforsamling onsdag den 16. november 2022
kl. 19.00 til 19.15 – afholdes virtuelt.

Kun medlemmer af Plant et Træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) kan medvirke.

1.  Valg af dirigent.
     Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.

2.  Forslag der har motiveret den ekstraordinære generalforsamling:
     Valg af ny revisor. Bestyrelsen anbefaler Beierholm.

3.  Indkomne forslag.

4.  Eventuelt.

Dagsorden for Plant et Træ’s ekstraordinære generalforsamling onsdag den 16. november 2022 kl. 19.00 til 19.15 – afholdes virtuelt.

Kun medlemmer af Plant et Træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) kan medvirke.

1.  Valg af dirigent.
     Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s
     kasserer Michael Lystager.

2.  Forslag der har motiveret den
     ekstraordinære generalforsamling:
     Valg af ny revisor.
     Bestyrelsen anbefaler Beierholm.

3.  Indkomne forslag.

4.  Eventuelt.