Testamente og arv

Testamente og arv

Plant et Træ har i årenes løb været en både glad og taknemmelig modtager af arv fra mennesker, der ikke har livsarvinger, men gerne vil efterlade sig noget levende, som også er levende i mange, mange år ud i fremtiden. 

Vi er lykkelige for disse testamentariske gaver, for vi har til stadighed større opgaver, end vi har mulighed for at betale for, og tanken om, at ledige arvemidler omsættes til levende, kraftfulde træer til glæde og gavn i fremtiden, forekommer meget livsbekræftende. 

Ved at lade dine efterladte midler gå til plantningssagen, vil du sætte dig et spor med noget der gror i årtier efter dig – måske århundreder.