Møllegårdens-Plejecenter_plantning_03

Generationsplantning på Møllegårdens Plejecenter

Kan 9 børn plante det samme træ samtidig. JA DA!!
Tak for en hyggelig dag på Møllegårdens Plejecenter i Hadsten, Hadsten Børnehave og Borgmester i Favrskov Kommune, Lars Storgaard.
 
Det er Plant et Træ’s opfattelse, at vi i Danmark mangler sammenhængskraft imellem generationerne. Flere og flere unge vil hellere tale med Siri end deres bedsteforældre. Det har vi fra Plant et Træ besluttet os for at rette op på. Formålet med Generationstræerne er at unge og ældre planter træer på plejehjem/ældrecentre på tværs af generationer. De samles om træerne i årene der kommer og høster og tilbereder til marmelade/grød.
 
Kender du et plejehjem, der gerne vil modtage gratis Generationstræer?

Læs flere nyheder