Referat af generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling for den almennyttige forening Plant et Træ, søndag den 09.08.2020 kl. 12.00 til 14.00 på Egebæksvej 47, 8270 Højbjerg

1 – Valg af ordstyrer
Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.
a. Michael Lystager blev valgt.

2 – Formandens beretning 
a. Se vedhæftede.

3 – Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet
a. Regnskabet blev godkendt

4 – Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år
a. Budget vedtaget. Privatmedlemsskab for et medlem blev hævet til kr. 200,00

5 – Indkomne forslag
a. Forslag til at reducere bestyrelsen fra 7 til 6 medlemmer.
     i. Bestyrelsen foreslår at reducere bestyrelsen fra 7 til 6 medlemmer.
     ii. Begrundelse: Forslaget skyldes, at den 7. plads i bestyrelsen i et år har stået tom.
          1. Forslag vedtaget.
b. Forslag til at forlænge valgperioden for bestyrelsesmedlemmer fra 2 til 4 år.
     i. Bestyrelsen foreslår at valgperioden til bestyrelsen hæves fra 2 til 4 år.
     ii. Begrundelse: Forslaget skyldes, at de stadig flere store projekter strækker sig over 3 til 4 år.
          Hvis besluttet, vil de bestyrelsesmedlemmer, der er med til at godkende projekterne, i højere
          grad stadig være i bestyrelsen når der skal eksekveres.
          1. Forslag vedtaget.

6 – Valg til bestyrelse
Der blev valgt en ny bestyrelse på 6 medlemmer. 3 medlemmer blev valgt for 4 år (Mimi Hvass, Jens Døssing (formand) og Hans Skou), og 3 medlemmer blev valgt for 2 år (Michael Lystager, Claus Pettersson og Signe Engkjær). Der afholdes herefter valg igen i 2022, hvor de 3 bestyrelsesposter er på valg; denne gang for en 4 års periode.

7 – Valg af suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant: Britta Hallin. 2. suppleant: Mette Døssing.
a. Britta Hallin og Mette Døssing blev genvalgt.

8 – Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Kovsted og Skovgaard, Ebeltoft.
a. Kovsted og Skovgaard, Ebeltoft blev genvalgt.  

9 – Eventuelt

1 – Valg af ordstyrer
Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.
a. Michael Lystager blev valgt.

2 – Formandens beretning 
a. Se vedhæftede.

3 – Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet
a. Regnskabet blev godkendt

4 – Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år
a. Budget vedtaget. Privatmedlemsskab for et medlem blev hævet til kr. 200,00

5 – Indkomne forslag
a. Forslag til at reducere bestyrelsen fra 7 til 6 medlemmer.
     i. Bestyrelsen foreslår at reducere bestyrelsen fra 7 til 6
         medlemmer.
     ii. Begrundelse: Forslaget skyldes, at den 7. plads i bestyrelsen i
          et år har stået tom.
          1. Forslag vedtaget.
b. Forslag til at forlænge valgperioden for bestyrelsesmedlemmer fra
     2 til 4 år.
     i. Bestyrelsen foreslår at valgperioden til bestyrelsen hæves fra
     2 til 4 år.
     ii. Begrundelse: Forslaget skyldes, at de stadig flere store projekter
     strækker sig over 3 til 4 år. Hvis besluttet, vil de bestyrelses-
     medlemmer, der er med til at godkende projekterne, i højere
     grad stadig være i bestyrelsen når der skal eksekveres.
     1. Forslag vedtaget.

6 – Valg til bestyrelse
Der blev valgt en ny bestyrelse på 6 medlemmer. 3 medlemmer blev valgt for 4 år (Mimi Hvass, Jens Døssing (formand) og Hans Skou), og 3 medlemmer blev valgt for 2 år (Michael Lystager, Claus Pettersson og Signe Engkjær). Der afholdes herefter valg igen i 2022, hvor de 3 bestyrelsesposter er på valg; denne gang for en 4 års periode.

7 – Valg af suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant: Britta Hallin. 2. suppleant: Mette Døssing.
a. Britta Hallin og Mette Døssing blev genvalgt.

8 – Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Kovsted og Skovgaard, Ebeltoft.
a. Kovsted og Skovgaard, Ebeltoft blev genvalgt.  

9 – Eventuelt

1 – Valg af ordstyrer
Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.
a. Michael Lystager blev valgt.

2 – Formandens beretning 
a. Se vedhæftede.

3 – Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet
a. Regnskabet blev godkendt

4 – Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år
a. Budget vedtaget. Privatmedlemsskab for et medlem blev hævet til kr. 200,00

5 – Indkomne forslag
a. Forslag til at reducere bestyrelsen fra 7 til 6 medlemmer.
 i. Bestyrelsen foreslår at reducere bestyrelsen fra 7 til 6 medlemmer.
ii. Begrundelse: Forslaget skyldes, at den 7. plads i bestyrelsen i et år har stået tom.
1. Forslag vedtaget.
b. Forslag til at forlænge valgperioden for bestyrelses-medlemmer fra 2 til 4 år.
i. Bestyrelsen foreslår at valgperioden til bestyrelsen hæves fra 2 til 4 år.
ii. Begrundelse: Forslaget skyldes, at de stadig flere store projekter strækker sig over 3 til 4 år. Hvis besluttet, vil de bestyrelses-medlemmer, der er med til at godkende projekterne, i højere grad stadig være i bestyrelsen når der skal eksekveres.
1. Forslag vedtaget.

6 – Valg til bestyrelse
Der blev valgt en ny bestyrelse på 6 medlemmer. 3 medlemmer blev valgt for 4 år (Mimi Hvass, Jens Døssing (formand) og Hans Skou), og 3 medlemmer blev valgt for 2 år (Michael Lystager, Claus Pettersson og Signe Engkjær). Der afholdes herefter valg igen i 2022, hvor de 3 bestyrelsesposter er på valg; denne gang for en 4 års periode.

7 – Valg af suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant: Britta Hallin. 2. suppleant: Mette Døssing.
a. Britta Hallin og Mette Døssing blev genvalgt.

8 – Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Kovsted og Skovgaard, Ebeltoft.
a. Kovsted og Skovgaard, Ebeltoft blev genvalgt.  

9 – Eventuelt