Sponsor - Klimabyen i Middelfart

Aktivitetsskoven

Området ved boldbanerne består dels af en træningsbane og dels af et stadion med klubhus og tribuner. Træningsbanen anvendes i dag hovedsageligt af børn i området samt dagligt af eleverne fra Vestre Skole.
Banerne ligger mellem Skovkvarter (Pigekvarteret), Søndre Kirkegård og Kongebroskoven. 

Klimatilpasning på træningsbanen – Aktivitetsskoven
Strategien er at aflede regnvand fra de omkringliggende veje og boligområder ned til Aktivitetsskoven med lavninger, som skal forsinke og rense vandet inden det udledes til Langedam. 

På Aktivitetspladsen bliver det som at befinde sig i et frodigt delta, når det regner. Flere vandveje mødes og samles til en større bæk og i små søer, hvor regnvandet fra Skovkvarteret kan opsamles og sive ned under større skybrud. Mellem søer og bække vil der være flader til boldspil, leg og bevægelse. Hvert sted indrammes af træer, så der dannes lysninger. Lysningerne bliver forbundet af broer, der laves i naturmaterialer. Broerne tilbyder flere forskellige muligheder for leg og bevægelse, så der bliver endnu mere aktivitet på pladsen fremover. I en skybrudssituation vil overskydende regnvand ledes til Postens Rende.  

www.plant-et-trae.dk
KlimaByen har indgået en spændende samarbejdsaftale med Plant Et Træ, der – gennem et samarbejde om beplantning af træer og buske, man typisk finder i den danske natur –  i Aktivitetsskoven skal medvirke til at sikre, et øget kendskabet til træerne og skabe større forståelse for træernes vilkår og vækst. Aktivitetsskoven bliver således blandt andet derved et skønt rekreativt område til gavn for alle og et godt eksempel på læring om træer og kan som undervisningsskov indgå som et element i skolernes natur- og tekniskundervisning. Udplantningen af træerne vil ske ved en event i efteråret 2018.

Plant et Træ vil gennem samarbejdet med Klimabyen sælge ”Træpakker” til virksomheder og private. Træpakkerne består af et træ, der bliver plantet i Aktivitetsskoven, invitation til indvielsesceremonien, rettigheder til at virksomheder kan benytte Plant et Træ’s logo i markedsføring, dekorative plakater og undervisningsmateriale o.a. Igennem køb af en træpakke støtter man både Træplantningen i Aktivitetsskoven og Plant et Træ’s 30-årige landsdækkende træplantningsarbejde med børneinstitutioner i Danmark.

Samarbejdspartner Klimabyen logo
Sponsor KlimaByen Aktivitetsskoven 01
Sponsor KlimaByen Aktivitetsskoven 02
Sponsor KlimaByen Aktivitetsskoven 03