Projekter

Projekter kan være mange forskellige arrangementer; lige fra helt små begivenheder i forbindelse med et firmas jubilæum, en fødselsdag eller lignende, til kæmpe arrangementer med flere tusinde deltagere. 
I alle tilfælde har projekterne det formål, at vi i fællesskab sætter fokus på træer og arbejder praktisk med træer på en sådan måde, at både Plant et Træ og det firma, den organisation eller andet, vi samarbejder med, får et naturligt PR-udbytte ud af projektet.

Gennem årene har Plant et Træ udviklet mange forskellige projekter. Mange gange fordi det pågældende firma har haft specielle ønsker, som passede til firmaets tanker og kampagner, og i andre tilfælde fordi Plant et Træ har taget initiativ til et større eller mindre arrangement.

Visse projekter, som f.eks. undervisningsskove (landskabstræer), der hver koster omkring 700.000 kr. alt efter, hvor de befinder sig i landet, har været plantet af over 1000 skoleelever og deres lærere, som på den måde har fået sig en oplevelse for livet.

I andre tilfælde har Plant et Træ udsendt de ønskede træer til institutioner, kommuner, amter o.l., som så selv på forskellig vis har afviklet projekterne.

I hvert enkelt tilfælde har Plant et Træ ved forudgående møder aftalt, hvad det vil koste at gennemføre projektet sammen med den pågældende træleverandør.

Igangværende projekter

Bytræer i Aarhus

Aarhus Kommune og Plant et Træ har indgået en aftale for at sikre, at der bliver plantet flere træer i Aarhus. Plant et Træ sørger for at fundraise omkostningerne til indkøb af træer, mens Teknik og Miljø sørger for plantning og efterfølgende pleje af træerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune Logo

Samarbejde med Faaborg-Midtfyn kommune om beplantning i Hans Rasmussens Have i Faaborg

Plant et Træ har indgået et samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune. Sammen skal vi hjælpe hinanden med at finde en masse Trævenner, der vil donere et træ eller en busk til plantning i Hans Rasmussens Have i Faaborg.
Plantningen vil foregå i forbindelse med indvielsen af lege- og aktivitetspladsen i Hans Rasmussens Have den 11. oktober 2019.

Det er håbet, at vi ved fælles hjælp kan få skabt en frodig, grøn, blomstrende oase midt i byen.

Samarbejde med Faaborg-Midtfyn kommune om beplantning i Hans Rasmussens Have i Faaborg

Plant et Træ har indgået et samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune. Sammen skal vi hjælpe hinanden med at finde en masse Trævenner, der vil donere et træ eller en busk til plantning i Hans Rasmussens Have i Faaborg.
Plantningen vil foregå i forbindelse med indvielsen af lege- og aktivitetspladsen i Hans Rasmussens Have den 11. oktober 2019.

Det er håbet, at vi ved fælles hjælp kan få skabt en frodig, grøn, blomstrende oase midt i byen.

Gratis Generationstræer til ældreinstitutioner i Danmark i samarbejde med Plantorama

Plant et Træ vil gerne skabe en større sammenhængskraft generationerne imellem.
Vi oplever, at mange unge bruger mere tid på at tale med Siri end med deres bedsteforældre.

Det har vi ved Plant et Træ besluttet os for at gøre noget ved. Derfor tager vi nu initiativ til at interesserede ældrecentre i Danmark kan ansøge om gratis Generationstræer, som plantes i samarbejde med lokale børneinstitutioner og har i den forbindelse fået et fantastisk samarbejde med Plantorama.

Danmarkslunden

Danmarkslunden er et areal på 30 tønder land, der ligger syd for Århus ved Moesgaard Museum.

Danmarkslunden er en mindelund for hele Danmark.
Her kan alle, som ønsker det, nemlig få plantet et træ til minde om personer, fødsler, konfirmationer, forlovelser, bryllupper, jubilæer eller til minde om en kær afdød slægtning.

Frugtplantager

Projektet med plantning af frugtplantager i tilknytning til børneinstitutioner, er i øjeblikket det altoverskyggende arbejde for Plant et Træ og en vældig stor succes.

Sideløbende bliver der dog også taget initiativ til andre projekter – f.eks. enkeltplantninger rundt omkring i landet.

Læ- og skyggetræer

Det er vores opfattelse, at man helt generelt i planlægningen fra mange arkitekters side, ofte tænker mere på mursten end på udeklimaet på en børnelegeplads. 

Det har vi fra Plant et Træ besluttet os for at rette op på.

×

Kurv