Formandens beretning 2019

Formandens beretning på Plant et Træ’s generalforsamling den 27.5.2019 kl. 16.00 i Middelfart.

2018 blev et godt år for Plant et Træ. Omsætningen er vokset betydeligt i forhold til året før og der er opnået et positivt driftsresultat, hvilket betyder at organisationen kommer ud af 2018 med en styrket egenkapital. Det lover godt for de kommende år.

For to år siden tiltrådte Jan Ejlsted som landsformand sammen med to andre nye bestyrelsesmedlemmer, Gitte Seeberg og Jan Eriksen. Mødet mellem en lille NGO med en stærk historie og familiebånd tilbage til stifterne og de nye, erfarne organisationsfolk, viste sig at være for stort et spring for organisationen. De nye medlemmers ønske om en fokuseret strategi, viste sig at stride imod stifterfamiliernes ønske om at kunne imødekomme mange interessenter med et varieret udbud af aktiviteter, og det er derfor naturligt at parterne må skilles.

Men det rykker ikke ved, at Jens Døssing og Mette Døssing yder en enorm arbejdsindsats for organisationen og både praktisk og ideologisk bærer Plant et Træ. Derfor giver vi nu organisationen tilbage til stifterne, deres efterkommere og andre støtter af organisationen. Heldigvis sker det på baggrund af fremgang og succes, og de afgående ønsker alt det bedste for Plant et Træ.

I det hele taget har Plant et Træ’s sag stor opmærksomhed i disse tider. Folk er optaget af klimaet, af naturen og af miljøet. Skovrejsning har stort politisk bevågenhed og mange virksomheder er begyndt at handle aktivt på deres samfundsmæssige ansvar for at videregive naturens værdier i mindst samme stand som de har modtaget dem.

Plant et Træ har således et gunstigt udgangspunkt for at udvikle sig yderligere. Men det kræver nok at organisationen er opmærksom på at brede arbejdsopgaverne ud på flere skuldre, der kan aflaste de få, der i øjeblikket bærer hele organisationen på deres skuldre.

Jan Ejlsted, Maj 2019.