Dagsorden for generalforsamling 2023

Dagsorden for Plant et Træ’s ordinære generalforsamling
søndag den 21. maj 2023 kl. 12.00 til 13.30 på
adressen Rosensgade 12, 8000 Aarhus C.

1.  Valg af ordstyrer.
     Bestyrelsen foreslår Michael Lystager.

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.  Fremlæggelse af regnskabet.

4.  Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5.  Indkomne forslag.
      a. Ingen.

6.  Valg af bestyrelse.
      – Næste valg til bestyrelsen er i 2024.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
      a. Ingen.

8.  Valg af revisor.
      a. Bestyrelsen foreslår Beierholm – Statsautoriseret revisor.

9.  Eventuelt.

Dagsorden for Plant et Træ’s ordinære generalforsamling
søndag den 21. maj 2023
kl. 12.00 til 13.30
på adressen Rosensgade 12,
8000 Aarhus C.

1.  Valg af ordstyrer.
     Bestyrelsen foreslår Michael Lystager.

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne
     år.

3.  Fremlæggelse af regnskabet.

4.  Fremlæggelse af budget og forslag til
     kontingent for det kommende år.

5.  Indkomne forslag.
      a. Ingen.

6.  Valg af bestyrelse.
      – Næste valg til bestyrelsen er i 2024.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
      a. Ingen.

8.  Valg af revisor.
      a. Bestyrelsen foreslår Beierholm –
      Statsautoriseret revisor.

9.  Eventuelt.

1.  Valg af ordstyrer.
     Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.

2.  Formandens beretning for perioden 2021/2022.

3.  Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet.

4.  Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg til bestyrelse.
      – Claus Pettersson har efter eget ønske valgt at fratræde.
      – Til besættelse af den ledige plads i den fremtidige bestyrelse foreslår
         bestyrelsen 1. suppleant Fr. Britta Hallin.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
      Bestyrelsen foreslår:
      1. suppleant: Mette Døssing.

8.  Valg af revisor.
      Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Deloitte.

9.  Eventuelt.

Dagsorden for Plant et Træ’s
ordinære generalforsamling
søndag den 21. maj 2023 kl. 12.00 til 13.30
på adressen Rosensgade 12, 8000 Aarhus C.

1.  Valg af ordstyrer.
     Bestyrelsen foreslår Michael Lystager.

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.  Fremlæggelse af regnskabet.

4.  Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5.  Indkomne forslag.
      a. Ingen.

6.  Valg af bestyrelse.
      – Næste valg til bestyrelsen er i 2024.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
      a. Ingen.

8.  Valg af revisor.
      a. Bestyrelsen foreslår Beierholm – Statsautoriseret revisor.

9.  Eventuelt.