Dagsorden for generalforsamling 2022

Dagsorden for Plant et Træ’s ordinære generalforsamling
søndag den 22. maj 2022 kl. 12.30 til 14.00 på
Sejlsportscenteret, Esther Aggebos Gade 80A, 8000 Aarhus C.

1.  Valg af ordstyrer.
     Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.

2.  Formandens beretning for perioden 2021/2022.

3.  Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet.

4.  Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg til bestyrelse.
      – Claus Pettersson har efter eget ønske valgt at fratræde.
      – Til besættelse af den ledige plads i den fremtidige bestyrelse foreslår
         bestyrelsen 1. suppleant Fr. Britta Hallin.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
      Bestyrelsen foreslår:
      1. suppleant: Mette Døssing.

8.  Valg af revisor.
      Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Deloitte.

9.  Eventuelt.

Dagsorden for Plant et Træ’s ordinære generalforsamling
søndag den 22. maj 2022
kl. 12.30 til 14.00
på Sejlsportscenteret,
Esther Aggebos Gade 80A,
8000 Aarhus C.

1.  Valg af ordstyrer.
    Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s
    kasserer Michael Lystager.

2.  Formandens beretning for perioden
     2021/2022.

3.  Kassererens forelæggelse og
     godkendelse af regnskabet.

4.  Kassererens forelæggelse af budget og
     forslag til kontingent for det
     kommende år.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg til bestyrelse.
      – Claus Pettersson har efter eget ønske
        valgt at fratræde.
      – Til besættelse af den ledige plads i den
         fremtidige bestyrelse foreslår
         bestyrelsen 1. suppleant
         Fr. Britta Hallin.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
      Bestyrelsen foreslår:
      1. suppleant: Mette Døssing.

8.  Valg af revisor.
     Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret
     revisor Deloitte.

9.  Eventuelt.

1.  Valg af ordstyrer.
     Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.

2.  Formandens beretning for perioden 2021/2022.

3.  Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet.

4.  Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg til bestyrelse.
      – Claus Pettersson har efter eget ønske valgt at fratræde.
      – Til besættelse af den ledige plads i den fremtidige bestyrelse foreslår
         bestyrelsen 1. suppleant Fr. Britta Hallin.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
      Bestyrelsen foreslår:
      1. suppleant: Mette Døssing.

8.  Valg af revisor.
      Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Deloitte.

9.  Eventuelt.

Dagsorden for Plant et Træ’s
ordinære generalforsamling
søndag den 22. maj 2022 kl. 12.30 til 14.00
på Sejlsportscenteret, Esther Aggebos Gade 80A,
8000 Aarhus C.

1.  Valg af ordstyrer.
     Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.

2.  Formandens beretning for perioden 2021/2022.

3.  Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet.

4.  Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kontingent
     for det kommende år.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg til bestyrelse.
      – Claus Pettersson har efter eget ønske valgt at fratræde.
      – Til besættelse af den ledige plads i den fremtidige bestyrelse foreslår
         bestyrelsen 1. suppleant Fr. Britta Hallin.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
      Bestyrelsen foreslår:
      1. suppleant: Mette Døssing.

8.  Valg af revisor.
      Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Deloitte.

9.  Eventuelt.