Dagsorden for generalforsamling 2021

Dagsorden for Plant et Træ’s generalforsamling
søndag den 30. maj 2021 kl. 12.30 til 14.00
på Egebæksvej 47, 8270 Højbjerg.

1.  Valg af ordstyrer.
     Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.

2.  Formandens beretning for perioden 2020/2021.

3.  Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet.

4.  Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg til bestyrelse.
      – Næste valg til bestyrelsen er i 2022.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
      Bestyrelsen foreslår:
      1. suppleant: Britta Hallin.
      2. suppleant: Mette Døssing.

8.  Valg af revisor.
      Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Deloitte.

9.  Eventuelt.

Dagsorden for Plant et Træ’s generalforsamling
søndag den 30. maj 2021 kl. 12.30 til 14.00
på Egebæksvej 47,
8270 Højbjerg.

1.  Valg af ordstyrer.
Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager.

2.  Formandens beretning for perioden 2020/2021.

3.  Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet.

4.  Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kon-tingent for det kommende år.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg til bestyrelse.
– Næste valg til bestyrelsen er i 2022.

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår:
1. suppleant: Britta Hallin.
2. suppleant: Mette Døssing.

8.  Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Deloitte.

9.  Eventuelt.