Dagsorden for generalforsamling 2020

Dagsorden søndag den 09.08.2020 kl. 12.00 til 14.00 på Egebæksvej 47, 8270 Højbjerg

1) Valg af ordstyrer. (Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager).

2) Formandens beretning for perioden 2019/2020.

3) Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet. 

4) Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5) Indkomne forslag.
    a. Forslag til at reducere bestyrelsen fra 7 til 6.
        i. Bestyrelsen foreslår at reducere bestyrelsen fra 7 til 6 medlemmer.
        ii. Begrundelse: Forslaget skyldes at den 7. plads i bestyrelsen i et år har stået tom.
    b. Forslag til at forlænge valgperioden for bestyrelsesmedlemmer fra 2 til 4 år.
         i. Bestyrelsen foreslår at valgperioden til bestyrelsen hæves fra 2 til 4 år.
         ii. Begrundelse: Forslaget skyldes at de stadig flere store projekter strækker sig over 3 til 4 år.
         Hvis besluttet vil de bestyrelsesmedlemmer der er med til at godkende projekterne i højere grad være i bestyrelsen når der skal eksekveres.

6) Valg til bestyrelse.
    – På valg er: Mimi Hvass, Claus Pettersson og Hans Skou – alle genopstiller.

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 1. suppleant: Som 2. suppleant

8) Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Kovsted og Skovgaard, Ebeltoft.

9) Eventuelt.

Dagsorden søndag den 09.08.2020 kl. 12.00 til 14.00 på Egebæksvej 47, 8270 Højbjerg

1) Valg af ordstyrer. (Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager).

2) Formandens beretning for perioden 2019/2020.

3) Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet. 

4) Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5) Indkomne forslag.
    a. Forslag til at reducere bestyrelsen fra 7 til 6.
        i. Bestyrelsen foreslår at reducere bestyrelsen fra 7 til 6 medlemmer.
        ii. Begrundelse: Forslaget skyldes at den 7. plads i bestyrelsen i et år har stået tom.
    b. Forslag til at forlænge valgperioden for bestyrelsesmedlemmer fra 2 til 4 år.
         i. Bestyrelsen foreslår at valgperioden til bestyrelsen hæves fra 2 til 4 år.
         ii. Begrundelse: Forslaget skyldes at de stadig flere store projekter strækker sig
         over 3 til 4 år. Hvis besluttet vil de bestyrelsesmedlemmer der er med til at godkende
         projekterne i højere grad være i bestyrelsen når der skal eksekveres.

6) Valg til bestyrelse.
    – På valg er: Mimi Hvass, Claus Pettersson og Hans Skou – alle genopstiller.

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 1. suppleant: Som 2. suppleant

8) Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Kovsted og Skovgaard, Ebeltoft.

9) Eventuelt.

Dagsorden søndag den 09.08.2020 kl. 12.00 til 14.00 på Egebæksvej 47, 8270 Højbjerg

1) Valg af ordstyrer. (Bestyrelsen foreslår Plant et Træ’s kasserer Michael Lystager).

2) Formandens beretning for perioden 2019/2020.

3) Kassererens forelæggelse og godkendelse af regnskabet. 

4) Kassererens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år.

5) Indkomne forslag.
    a. Forslag til at reducere bestyrelsen
    fra 7 til 6.
        i. Bestyrelsen foreslår at reducere
        bestyrelsen fra 7 til 6 medlemmer.
        ii. Begrundelse: Forslaget skyldes
        at den 7. plads i bestyrelsen i et år
        har stået tom.
    b. Forslag til at forlænge
    valgperioden for bestyrelses-
    medlemmer fra 2 til 4 år.
         i. Bestyrelsen foreslår at valg-
         perioden til bestyrelsen hæves fra
         2 til 4 år.
         ii. Begrundelse: Forslaget skyldes
         at de stadig flere store projekter
         strækker sig over 3 til 4 år.
         Hvis besluttet vil de bestyrelses-
         medlemmer der er med til at
         godkende projekterne i højere
         grad være i bestyrelsen når der
         skal eksekveres.

6) Valg til bestyrelse.
    – På valg er: Mimi Hvass,
    Claus Pettersson og Hans Skou
    – alle genopstiller.

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 1. suppleant: Som 2. suppleant

8) Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår Statsautoriseret revisor Kovsted og Skovgaard, Ebeltoft.

9) Eventuelt.