Generalforsamling - ordinær og ekstraordinær

Foreningen Plant et Træ afholder både ordinær og ekstraordinær generalforsamling lørdag den 20. maj 2017 kl. 13.00 i DOKK1, 8000 Aarhus C.

Kun medlemmer af Plant et Træ (dvs. medlemmer af støttekredsen Træernes Venner) har adgang.

Der vil blive serveret sandwich/the/kaffe.

Tilmelding senest den 20. april til Jens Døssing:
jens.doessing@plant-et-trae.dk

 

BEMÆRK: Generalforsamlingen er flyttet fra DOKK1 til Aarhus Rådhus lokale 381. Henvendelse til vagten i foyeren.

 

Dagsorden for Plant et Træ's ordinære generalforsamling
den 20. maj kl. 13.00 på Århus Rådhus:

1. Valg af ordstyrer.

2. Formandens beretning for året 2016-17

3. Informationschefens beretning for året

4. Revisionens forelæggelse og godkendelse af regnskabet

5. Informationschefens forelæggelse af budget og forslag til kontingent for det kommende år

6. Forelæggelse af forslag til ændringer af vedtægterne.
Begrundelse: Forslaget skyldes, at bestyrelsen har fundet, at den fremtidige arbejdsform fremover vil kræve, at antallet af bestyrelses medlemmer udvides fra de eksisterende 5 til herefter 7 + suppleanter. Derudover er der enkelte praktiske rettelser fremkommet i forbindelse hermed. I den forbindelse foreslår Bestyrelsen, at den endelige godkendelse af forslaget sker på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

7. Andre indkomne forslag: Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

8. Valg til bestyrelse.
a. På valg er: Hans Schou, (modtager genvalg) samt Eric Pettersson som ikke modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår enstemmigt: Jan Ejlsted indtræder som medlem af bestyrelsen og som kommende Landsformand.
b. Til besættelse af de to nye pladser i den fremtidige bestyrelsen foreslår Jan Ejlsted: Jan Eriksen og Gitte Seeberg.

9. Valg af suppleanter: som 1. suppleant: Skovfoged Sodemann. 2. suppleant Palle Øvli Røjgaard

10. Valg af revisor: Forslag Aage Madsen /Kovsted og Skovgaard

11. Eventuelt


Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling
den 20. maj på Århus Rådhus: 

1. Formandens begrundelse for den ekstraordinære generalforsamling.

2. Valg af ordstyrer.

3. Godkendelse af dagsorden.

4. Endelig godkendelse af forslag til ændringerne af P&T's vedtægter. Vedtaget 1. gang d. 20.5.2017

5. Andre indkomne forslag

6. Eventuelt

Plant et Træ · jens.doessing@plant-et-trae.dk · Webmaster: mail@kubus.dk