Frode Laursen A/S


Frode Laursen A/S er en af Nordens førende leverandører af logistikløsninger til dagligvaremarkedet og byggesektoren.
 
 
Miljøeffektivisering lokalt  - bedre forhold i børnehaver
 
Vi er som logistikvirkomhed opmærksomme på, at vi har en væsentlig påvirkning på miljøet, især gennem CO2-udslip. Vores overordnede mål er at reducere vores CO2-udslip med ikke mindre end 20 % fra 2005 til 2015 via en række initiativer, som involverer samarbejdspartnere og medarbejdere.
 
Disse initiativer er blandt andet:
  • Uddannelse af vores chauffører i energirigtig kørsel
  • Fornyelse af vores lastbiler
  • Fyldte biler, og derved udnytte pallepladserne fuldt ud
  • Informationsforbedring og planlægning for at undgå unødvendig kørsel
  • Nedbringe energiforbruget på vores lagre
  • Modulvogntog og specialtrailere med høj kapacitet
 
Vi arbejder med vores initiativer ved at sikre viden om miljømæssig bæredygtighed blandt vores ledelse og alle vores medarbejdere. Derudover er miljøeffektivitet medtaget som en faktor ved indgåelse af kundeaftaler, nyinvesteringer i materiel og bygninger, leverandøraftaler og valg af logistikløsninger.
 

Vi betragter ansvarlig opførsel omkring et bæredygtigt miljø, som en integreret del af vores forretningsfilosofi. Derfor vil vi gerne støtte Plant Et Træ. Træerne renser luften for skadelig CO2, og producerer ren ilt i stedet. En proces, der gavner både dyr og mennesker. Derudover vil vi gerne være medvirkende til, at børnene, vores fælles fremtid, bliver introduceret til træernes gavnlige virkning på et tidligt tidspunkt i deres liv, og sammen med ældre generationer får plantet et træ, der kan vokse sig stort, og sikre at vi også i fremtiden har mulighed for at nyde den rene luft, og ikke mindst de store træer.

Se også hjemmeside for Frode Laursen A/S

Plant et Træ · jens.doessing@plant-et-trae.dk · Webmaster: mail@kubus.dk