Bjørn Døssing er organisationen Plant et Træs daglige leder.
Bjørn Døssing er organisationen Plant et Træs daglige leder.

Hvem er Bjørn?

Bjørn har været daglig leder af Plant et Træs Landskontor siden 1988, men fra begyndelsen voksede han op på et børnehjem.

Gik i Forældreskolen i Århus, hvorfra han tog realeksamen. Derefter kom han i lære som skovfogedelev på Buderupholm Skovdistrikt ved den berømte skovrider Jens Hvass. Herefter var han på Asmildkloster Landbrugsskole. Senere på Palsgård Statsskovdistrikt og Langesø Skovdistrikt på Fyn. Endelig på skovfogedskolen på Farum Statsskovdistrikt, hvorfra han bestod skovfogedeksamen.

Efter et ophold på Ulborg Statsskovdistrikt flyttede han til Falsters Statsskovdistrikt og endelig til Københavns Statsskovdistrikt, hvor han blev skovfoged for Fiskebækhus Skovpart, der omfattede Furesøen, Farum Sø og skovene der imellem. På det sted oprettede Bjørn Danmarks første Naturskole, hvor han over 10 år underviste 40.000 børn om naturen i naturen. Siden blev denne første naturskole model for 128 naturskoler i Danmark, 95 i Sverige, 16 i Norge og 1 på Island.

Efter 6 år som statsskovfoged på Kalø Skovidstrikt, blev Bjørn daglig leder af organisationen Plant et Træ, og det har han været siden Plant et Træ startede i Danmark - i over 20 år.

Bjørn er gift med Karen, og han har to voksne børn, Mette og Jens, der har tilsammen tre børn, Marthina, Magnus og Valdemar.

Som de fleste andre mennesker har Bjørn en hobby. Han skrev i 7 år en ugentlig side om naturen i Billed-Bladet og derefter i 18 år en ugentlig side for børn i Ude og Hjemme - desuden bøger om naturen, men det kan du se under Bjørns bøger.

Han er glad for at gå på jagt og glad for at fiske.
Det bedste han ved er, hvis han kan gøre noget for at folk og særligt børn får glæde af naturen.

Retur

Plant et Træ · jens.doessing@plant-et-trae.dk · Webmaster: mail@kubus.dk