Skove skal sikre grundvandet

DR skriver:

Plant et Træ har gennem årene begrundet plantninger med, at det reneste vand findes under skove, hvor der ikke sprøjtes mod ukrudt. Det er glædeligt, at vi nu kan konstatere, at der bliver gjort noget alvorligt ved sagen, og det vil kun styrke Plant et Træs aktiviteter i fremtiden.

Vandværker bliver de nye skovejere

I de seneste år har vandværkerne ifølge DR opkøbt 200-300 ha landbrugsjord hvert år og plantet skov på dem.

Det svarer til, at man hvert år nedlægger et stort industrilandbbrug.
De nye skove skal beskytte grundvandet nedenunder, fortæller Anne Scherfig Kruse fra Københavns Energi.

Københavns Energi regner med at plante 4000 ha til bare på Sjælland.
I alt vil de danske vandværker op på 6.000 ha nyplantet skov. Det svarer til fire gange arealet af Dyrehaven nord for København.

Baggrunden for plantningerne er trist, for igennem de senere år har man måttet lukke ca. 100 vandboringer om året på grund af vandets giftindhold.

Skovene passes og plejes af Skov- og Naturstyrelsen og der går ca. 40-50 år før resultaterne viser sig.

 

Plant et Træ · jens.doessing@plant-et-trae.dk · Webmaster: mail@kubus.dk